Uchwałą w reklamy

W miniony poniedziałek odbyły się konsultacje społeczne dotyczące uchwały regulującej ład przestrzenny na terenie gminy Góra Kalwaria.

Ustalenie zasad dotyczących umieszczania reklam w przestrzeni publicznej umożliwiła urzędom gmin tak zwana ustawa krajobrazowa. W myśl zawartych w niej przepisów samorządy mogą określić w jakich punktach gminy mogą pojawiać się reklamy oraz jak mogą wyglądać. Oprócz reklam na terenie gminy ustawa pozwala samorządowcom uregulować umieszczanie w przestrzeni publicznej obiektów małej architektury, a nawet określić wygląd ogrodzeń prywatnych posesji. Nasz samorząd postanowił skorzystać ze wszystkich wymienionych wyżej możliwości.

Gmina Góra Kalwaria została podzielona na trzy strefy. Strefa pierwsza obejmuje zabytkowy układ urbanistyczny miasta, który dodatkowo znajduje się w strefie chronionej przez konserwatora zabytków. Druga strefa to zabytkowy układ urbanistyczny Czerska. Pozostałe obszary miasta i gminy znalazły się w strefie trzeciej.

Reklamy na terenie miasta nie będą mogły zasłaniać okien i drzwi, a także detali architektonicznych np. gzymsów. Nie będzie można używać reklam emitujących zmienne światło, a także zmieniających bieżącą informację. Wszystkie elementy muszą być wykonane z materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Przepisy uchwały to nie jedyne ograniczenia, do których trzeba będzie się dostosować. Umieszczenie reklam na zabytkach będzie wymagało dodatkowej zgody konserwatora. Gmina zamierza również chronić tereny zielone – w tych miejscach dozwolone będzie jedynie okresowe umieszczanie tzw. ekspozytorów. Najwięcej możliwości pozostawiono właścicielom punktów usługowych. W obrębie budynku, w którym prowadzona jest jest działalność można będzie umieszczać reklamy zarówno poziome jak i pionowe, a także tzw. semafory o ile ich dolna krawędź znajdować się będzie min. 2,5 m nad ziemią. Ponadto dozwolone będą znaki kierunkowe informujące o prowadzonej działalności np. w podwórku. Jeśli na terenie jednej posesji istnieje więcej podmiotów znaki informujące muszą być ujednolicone lub umieszczone na pylonie. Dużą zmianą jest wprowadzenie zakazu umieszczania na budynkach informacji o działalności prowadzonej w innym miejscu. Projekt uchwały przewiduje też maksymalną powierzchnię reklam dla jednego budynku.

Na terenie gminy obowiązywał będzie wymóg stosowania jednolitych stylistycznie obiektów małej architektury, mebli miejskich, wiat przystankowych itp. Urząd gminy chce także wymienić istniejące obecnie oświetlenie uliczne na latarnie dekoracyjne.

Zmianą, która dotyczyć będzie wszystkich właścicieli posesji jest określenie wyglądu ogrodzeń. Na terenie naszej gminy zakazane mają być ogrodzenia z płyt betonowych, arkuszy blachy, materiałów niestandardowych (plandek, materiałów porozbiórkowych) i tworzyw sztucznych z wyjątkiem desek kompozytowych. Ogrodzenia będą musiały być wykonane z materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Podmurówki nie będą mogły być wyższe niż 60 cm, a wysokość ogrodzeń nie będzie mogła przekraczać 1,8 m w strefie I i 1,6 m w strefie II. Ponadto wprowadzony zostaje wymóg zachowania historycznych i zabytkowych ogrodzeń,a jeśli zostały już rozebrane dopuszczone będzie ich odtworzenie. Ogrodzenia będą musiały posiadać elementy ażurowe, dopuszczone zostaną żywopłoty.

Warto zwrócić uwagę na wymóg zastosowania jednolitej kolorystyki ogrodzeń. Uchwała dopuszcza zastosowanie maksymalnie trzech kolorów, przy czym mają być to czerń oraz odcienie szarości i beżu. Oprócz wskazanych kolorów dopuszczalne będą naturalne kolory tradycyjnych materiałów budowlanych typu drewno, kamień, cegła czy klinkier.

Na dostosowanie ogrodzeń do wymagań uchwały przewidziano 1 rok dla stref I i II, natomiast 2 lata dla strefy III.

Konsultacje społeczne potrwają do 17 XI br. W tym czasie można składać propozycje i opinie, które będą rozpatrzone przed przyjęciem uchwały. Zachęcamy do włączenia się w proces konsultacji. Uwagi do projektu uchwały można zgłaszać w formie wypełnionych ankiet oraz własnych wniosków. Dokumenty można wysłać pocztą na adres urzędu, dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą elektroniczną na adres planowanie@gorakalwaria.pl. Poniżej umieszczamy linki do ankiety i projektu uchwały.

Ankieta

Projekt uchwały

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *