Ulica Pijarska w Górze Kalwarii

Słupki na Pijarskiej

Wczoraj po południu pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zamontowali rząd słupków wzdłuż ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii.

Dziś przed południem w ratuszu doszło do spotkania mieszkańców i przedsiębiorców z wiceburmistrzem Markiem Rutowiczem. Posiadacze posesji zlokalizowanych wzdłuż Pijarskiej nie kryli swojego oburzenia. Ich zdaniem zamontowane słupki ograniczają im dostęp do posesji, a tym samym możliwość prowadzenia przedsiębiorstw. Innego zdania był burmistrz Rutowicz, który stwierdził, że na razie nikt nikomu nie ograniczył dostępu do posesji, a działania GDDKiA mają na celu jedynie uniemożliwienie parkowania na poboczu samochodów ciężarowych. Ponadto wiceburmistrz zadeklarował, że urząd gminy będzie na bieżąco monitorował postęp prac, a w przypadku sporów będzie interweniował u właściciela drogi. Poruszono również problem zbyt małej ilości miejsca do parkowania – p. Rutowicz zgodził się z opinią, że samochody parkujące na poboczu mają zbyt mało miejsca i znajdują się w pasie drogowym co stwarza niebezpieczeństwo.

O plany Dyrekcji związane z poboczem przy ul. Pijarskiej zapytaliśmy kierownika rejonu grójeckiego GDDKiA. W rozmowie telefonicznej p. Bożena Olszewska wyjaśniła, że prace podjęto po kolejnej interwencji magistratu. Urząd gminy od lat prosił o uporządkowanie pobocza oraz umożliwienie parkowania w tym miejscu samochodów osobowych. Dyrekcja po konsultacji z policją zdecydowała się w drodze wyjątku umożliwić parkowanie na poboczu autom osobowym. Dotychczasowa praktyka pozostawiania pojazdów była niezgodna z przepisami – za skrzyżowaniem z ul. Kościuszki umieszczony jest znak zakazu zatrzymywania i postoju, również oznakowanie poziome jezdni wyklucza możliwość parkowania w tym miejscu.

Z informacji jakie uzyskaliśmy wynika, że słupki będą zamontowane do skrzyżowania z ul. Mickiewicza. Dojazdy do posesji zostaną zapewnione, jednak działalność firm musi odbywać się na posesji, a nie w pasie drogowym. Czy to będzie oznaczało duże utrudnienia dla przedsiębiorstw zapewne okaże się dopiero po dokończeniu prac, jednak mieszkańcy, którzy widzieli plany twierdzą, że działalność ich firm zostanie sparaliżowana. Warto zauważyć, że nawet niewielka modyfikacja projektu związana jest z koniecznością powtórzenia procedur od początku. W tym kontekście trudno sobie wyobrazić, by zmiany na Pijarskiej odbyły się w sposób neutralny dla istniejących tam przedsiębiorstw.

Zmiana organizacji ruchu i umożliwienie parkowania na poboczu Pijarskiej planowane jest jeszcze w listopadzie – w tym czasie dokończony zostanie montaż słupków oraz zmienione zostanie oznakowanie poziome i pionowe jezdni.

Ulice Pijarska i Dominikańska zostaną gruntownie przebudowane po powstaniu obwodnicy miasta (najprawdopodobniej w 2019 r.). Do tego czasu na poboczu nie będą prowadzone żadne remonty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *