Zdjęcie petycji przeciwko oszczędnościom w oświacie.

Rodzice przeciwko oszczędnościom w oświacie

Dziś rano przedstawiciele rodziców złożyli w Urzędzie Miasta i Gminy petycję skierowaną do burmistrza. Petycja, pod którą podpisało się ponad 1300 osób, jest wyrazem sprzeciwu wobec drakońskich oszczędności planowanych w oświacie. Zbiórka podpisów trwała zaledwie 8 dni, co pokazuje ogromną mobilizację rodziców i pracowników szkół.

Powody wystosowania petycji

Pod koniec maja w internecie zaczęły pojawiać się informacje dotyczące znacznych zmian w oświacie. W trakcie sesji rady miejskiej 29 maja ujawniono, że po tegorocznej podwyżce uposażenia pracowników oświaty, UMiG planuje dokonać poważnych cięć w etatach nauczycieli i specjalistów, aby zaoszczędzić 4 miliony złotych rocznie. Żeby osiągnąć ten cel, zaplanowano drastyczne okrojenie etatów (np. zmniejszenie czasu zajęć terapeutycznych o około połowę, redukcję zatrudnienia w świetlicach, obcięto godziny pracy bibliotekarzom, zredukowano etaty nauczycieli współorganizujących proces kształcenia).

Decyzja ta wywołała wiele pytań i wątpliwości. Zamówiony przez gminę audyt okazał się być analizą, która dotyczyła zupełnie innych obszarów niż zaleciła to Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej w poprzedniej kadencji. Z publicznych wypowiedzi członków Komisji Oświaty dowiadujemy się, że Komisja musiała upominać się o udostępnienie dokumentu, a później o udział w szkoleniu zorganizowanym dla dyrektorów szkół. Co więcej Komisja zdecydowanie sprzeciwiła się propozycjom zawartym w analizie i otrzymała zapewnienie, że ratusz będzie oszczędzał głównie na wydatkach administracyjnych. Temat oszczędności w oświacie nie pojawił się także w trakcie przygotowań do uchwalenia budżetu na rok bieżący. Problem oszczędności w oświacie pojawił się dopiero w momencie odrzucenia przez UMiG arkuszy organizacyjnych.

Skala planowanych oszczędności i determinacja, z jaką ratusz broni niekorzystnych zmian, budzą poważne obawy o stan finansów publicznych gminy Góra Kalwaria. Sytuacja jest bezprecedensowa i wymaga wyjaśnień. Rodzice i pracownicy oświaty oczekują rzetelnej informacji o kondycji finansowej gminy oraz transparentnego dialogu w sprawie przyszłości oświaty w gminie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *