Oszczędności w oświacie: spotkanie władz z rodzicami i specjalistami

W poniedziałek odbyło się spotkanie władz miasta z rodzicami oraz specjalistami, poświęcone zaplanowanym przez ratusz oszczędnościom, które mają wynieść 4 mln zł. Problem po praz pierwszy pojawił się w zeszłym roku, kiedy to po rozmowach Komisja Oświaty wyasygnowała 50 tys. zł na audyt dotyczący m.in. rejonizacji oraz funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych (ZOPO). Rada wyasygnowała na ten cel 50 000 złotych, jednak burmistrz zamówił analizę arkuszy organizacyjnych o czym radni w ogóle nie wspominali. Rekomendacje autorki analizy wskazały na konieczność drastycznych cięć etatów.

Specjaliści, w tym logopedzi oraz terapeuci integracji sensorycznej, mieliby prowadzić terapię w dużych grupach raz na dwa tygodnie, co znacząco obniżyłoby efektywność tych zajęć. Na przykład logopedzi, którzy dotychczas pracowali z trojgiem dzieci na godzinę tygodniowo, po zmianach mieliby zajmować się czwórką dzieci raz na dwa tygodnie, co redukuje czas przeznaczony na jedno dziecko do zaledwie 7,5 minuty tygodniowo. Podobne, kuriozalne zmiany dotknęłyby terapii integracji sensorycznej, która zawsze powinna być prowadzona indywidualnie i wymaga systematyczności. Zredukowane zostały także etaty bibliotekarzy, którzy dodatkowo mieliby zajmować się opieką nad dziećmi w świetlicach, gdzie również zaplanowano oszczędności. Cięcia dotknęły także zajęć wyrównawczych dla uczniów klas 1-3, a także etatów psychologów i pedagogów szkolnych.

Współinicjatorka petycji Katarzyna Kanduła – Gładecka w trakcie wystąpienia.

Kiedy plany oszczędnościowe stały się publiczne, na forach internetowych rozgorzała dyskusja rodziców. W wyniku inicjatywy rodziców i specjalistów, pod petycją domagającą się wycofania zmian zebrano 1339 podpisów w ciągu zaledwie ośmiu dni.

Na spotkaniu wybrzmiał przede wszystkim głos rodziców i specjalistów pracujących  oświacie. Głos zabrała Anna Uśniacka, reprezentująca rodziców, którzy złożyli petycję. Anna Uśniacka jest terapeutą integracji sensorycznej, psychopedagogiem, nauczycielem przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prywatnie jest mamą dziecka, które kiedyś potrzebowało pomocy specjalistycznej. Należy podkreślić, że Anna Uśniacka nie pracuje w żadnej ze szkół na terenie gminy, co wyklucza zarzuty o bezpośredni konflikt interesów.

Podczas swojej prezentacji, Anna Uśniacka przedstawiła wyzwania, z jakimi boryka się obecnie oświata, takie jak lawinowy wzrost liczby diagnoz uczniów wymagających wsparcia oraz cele narzucone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zwróciła uwagę, że działania burmistrza zmierzają do obniżenia standardów wsparcia dla uczniów, sprowadzając nasze placówki oświatowe do poziomu szkół niedofinansowanych.

Kolejni mówcy, rodzice i specjaliści, zwracali uwagę na fakt, że obecna pomoc zapewniana przez gminę jest niewystarczająca i często zmusza do wybierania, którym dzieciom udzieli się pomocy.

Ze strony burmistrza nie padły żadne nowe informacje. Powoływano się na fakt, że ministerstwo wprowadziło nowe standardy, które mają wymusić na samorządach zwiększenie etatów specjalistów.  Burmistrz zapowiedział, że arkusze zostaną ponownie przeanalizowane we sierpniu, po otrzymaniu wszystkich zaleceń od specjalistów. Podkreślono również, że w ciągu roku pojawiają się nowi uczniowie, którzy otrzymują potrzebną pomoc.

Poniżej prezentujemy zapis video oraz prezentacja ze spotkania.

Zmiany w oświacie 2024.pdf

 

Komentarz do artykułu “Oszczędności w oświacie: spotkanie władz z rodzicami i specjalistami”

  1. Abstrachując nieco od głównego tematu debaty. Zastępca burmistrza Mateusz Baj odkrył nową teorię polityczną. W kuluarach i w komentarzach internetowych uważa, że każda krytyka władzy gminy Góra Kalwaria to według niego atak opozycji. Bo przecież mieszkańcy sami z siebie nie mogliby mieć żadnych zastrzeżeń. A do tego jeszcze ta złota myśl: „mieszkańcy Góry Kalwarii zarabiają mniej i tak już zostanie”. Trzeba przyznać, że to wyjątkowo ambitna wizja rozwoju! Jak tu nie skrytykować takiej „genialnej” strategii?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *