Zieleń za trzy miliony

Urząd gminy Góra Kalwaria pozyskał niemal 3 miliony złotych na zagospodarowanie obszarów zieleni na terenie naszego miasta.

Środki, które udało się pozyskać pochodzą z unijnego funduszu „Infrastruktura i środowisko”, z którego wspierane są: rozwój gospodarki niskoemisyjnej, ochrona środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne czy ochrona zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

Prace związane z rewitalizacją obszarów zielonych na terenie Góry Kalwarii mają być przeprowadzone w przyszłym roku. Oprócz inwestycji zaplanowanych wcześniej np. zagospodarowania skarpy wzdłuż Al. Wyzwolenia (pisaliśmy o tym w artykule Pomysły na skarpę), rewitalizacji skweru przy Dominikańskiej, kontynuacji prac na skarpie za szkołą czy nowych nasadzeń na ul. ks. Sajny powstaną nowe miejsca, w których można będzie wypoczywać na świeżym powietrzu. Oprócz wymienionych wyżej inwestycji ratusz planuje zagospodarować:

– teren pomiędzy przedszkolem integracyjnym, a Budowlanką

– plac za budynkiem dawnej szkoły gastronomicznej przy ulicy ks. Sajny 4

– teren przy zbiegu ulic Żwirki i Wigury oraz Batorego na Parceli

Łącznie renowacji poddanych zostanie ponad 95 tys. m2 zieleni. Dotacja z funduszu to ponad 2,7 mln zł, gmina jako wkład własny poniesie koszty w wysokości niemal pół miliona zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *