Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie Przewodniczącego

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Rokitę.

Trwający od zeszłego roku spektakl kolejnych wniosków o odwołanie Przewodniczącego Rokity i falandyzowania prawa w celu niedopuszczenia do głosowania nad nimi znalazł swój finał w prokuraturze.

Jest to kolejna urzędzie wojewódzkim instytucja, która zajmuje się sprawą wątpliwych z punktu widzenia prawa wybiegów uniemożliwiających Radzie wykonywanie jej podstawowych zadań.

Przypomnijmy na czym polega problem: po rozpadzie rządzącej koalicji radni złożyli wniosek o odwołanie z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady. Jan Rokita powołując się na stan epidemiczny na terytorium RP zarządził, że do czasu ustania pandemii obrady rajców będą odbywały się w formie zdalnej. Jednocześnie stwierdził, że system do obsługi zdalnych sesji nie posiada certyfikatu Państwowej Komisji Wyborczej (PKW nie wydaje takich certyfikatów), a zatem nie zapewnia wymogu tajności głosowania. Radni będący w opozycji złożyli skargę do Wojewody, który uznał ją za zasadną i wskazał, że Przewodniczący ma obowiązek umożliwienia Radzie powołania komisji skrutacyjnej, a ta dopiero będzie władna podjąć decyzję czy jest w stanie bezpiecznie przeprowadzić głosowanie czy nie. Wyjaśnienia Wojewody Rokita zbył wyjaśnieniem, że nikt go nie zwolnił z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa członkom komisji skrutacyjnej i w związku z tym do głosowania nie dopuści.

W związku z uporczywym naruszaniem prawa Radni złożyli wniosek do prokuratury, która uznała, że argumenty są na tyle trafne, by wszcząć śledztwo.

W przypadku stwierdzenia zasadności zarzutów przekroczenia uprawnień Przewodniczącemu Rokicie grozi wyrok pozbawienia wolności do trzech lat. W sytuacji gdyby udało się udowodnić, że przekroczenie uprawnień miało na celu osiągnięcie korzyści majątkowych (np. wyższa dieta) wyrok może być wydłużony do dziesięciu lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *