Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie Przewodniczącego

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Rokitę.

Trwający od zeszłego roku spektakl kolejnych wniosków o odwołanie Przewodniczącego Rokity i falandyzowania prawa w celu niedopuszczenia do głosowania nad nimi znalazł swój finał w prokuraturze.

Jest to kolejna urzędzie wojewódzkim instytucja, która zajmuje się sprawą wątpliwych z punktu widzenia prawa wybiegów uniemożliwiających Radzie wykonywanie jej podstawowych zadań.

Przypomnijmy na czym polega problem: po rozpadzie rządzącej koalicji radni złożyli wniosek o odwołanie z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady. Jan Rokita powołując się na stan epidemiczny na terytorium RP zarządził, że do czasu ustania pandemii obrady rajców będą odbywały się w formie zdalnej. Jednocześnie stwierdził, że system do obsługi zdalnych sesji nie posiada certyfikatu Państwowej Komisji Wyborczej (PKW nie wydaje takich certyfikatów), a zatem nie zapewnia wymogu tajności głosowania. Radni będący w opozycji złożyli skargę do Wojewody, który uznał ją za zasadną i wskazał, że Przewodniczący ma obowiązek umożliwienia Radzie powołania komisji skrutacyjnej, a ta dopiero będzie władna podjąć decyzję czy jest w stanie bezpiecznie przeprowadzić głosowanie czy nie. Wyjaśnienia Wojewody Rokita zbył wyjaśnieniem, że nikt go nie zwolnił z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa członkom komisji skrutacyjnej i w związku z tym do głosowania nie dopuści.

W związku z uporczywym naruszaniem prawa Radni złożyli wniosek do prokuratury, która uznała, że argumenty są na tyle trafne, by wszcząć śledztwo.

W przypadku stwierdzenia zasadności zarzutów przekroczenia uprawnień Przewodniczącemu Rokicie grozi wyrok pozbawienia wolności do trzech lat. W sytuacji gdyby udało się udowodnić, że przekroczenie uprawnień miało na celu osiągnięcie korzyści majątkowych (np. wyższa dieta) wyrok może być wydłużony do dziesięciu lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *