Góra Kalwaria fair play

Po raz kolejny nasza gmina uzyskała certyfikat Gmina Fair Play.

Wyróżnienie przyznawane jest od 2002 roku gminom, które są przyjazne dla inwestorów. Certyfikat ma promować najlepsze samorządy w Polsce wśród przedsiębiorców oraz zachęcać lokalne urzędy do nieustannego podnoszenia standardów obsługi, inwestycji w przyjazne niepełnosprawnym i środowisku naturalnemu rozwiązania, a pośrednio dzięki zainwestowanym środkom wpływać także na wzrost liczby miejsc pracy i wpływów z podatków na terenie gmin – laureatów.

Konkurs przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie gmina musi wykazać, że na jej terenie były prowadzone inwestycje, zaprezentować dane ekonomiczne oraz wypełnić ankietę konkursową. W kolejnym etapie następuje weryfikacja nadesłanych przez gminy danych. W tym czasie przedstawiciele organizatorów konkursu spotykają się z inwestorami, lokalnymi stowarzyszeniami biznesowymi, pracownikami instytucji finansowych i edukacyjnych oraz z przedstawicielami innych instytucji typu dostawcy prądu, wody, gazu czy usług telekomunikacyjnych. Pomyślna weryfikacja danych z ankiety decyduje o przyznaniu gminie certyfikatu, którym będzie mogła posługiwać się przez najbliższy rok.

Idea promowania najlepszych gmin w Polsce byłaby ciekawą inicjatywą, gdyby nie sumy jakie musi wnieść samorząd biorący udział w konkursie. Zgłoszenie gminy to koszt, w zależności od ilości mieszkańców, od 2550 do 5750 zł. Za uczestnictwo w II etapie konkursu trzeba zapłacić od 4650 do 12800 złotych (ceny zawierają podatek VAT). Zdobycie tegorocznego wyróżnienia kosztowało naszą gminę łącznie 12 000 złotych. Warto również zaznaczyć, że z 26 gmin, które zdecydowały się wziąć udział w procesie przyznawania certyfikatów, nagrody przyznano 24 jednostkom samorządowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *