Ankieta do głosowania

Budżet mało obywatelski

Od 1 do 15 października mieszkańcy Góry Kalwarii mogą zdecydować na jakie cele chcieliby przeznaczyć 500 000 zł.

Wraz z końcem wakacji upłynął termin zgłaszania pomysłów w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Z 10 zgłoszonych przez społeczność miasta wniosków do głosowania zakwalifikowano jedynie cztery propozycje. Komisja opiniująca z powodów formalno-prawnych odrzuciła projekty reaktywacji Gminnego Centrum Informacji (omyłkowo wpisano lokalizację Centrum na skarpie wiślanej), rewitalizację pasternika (z powodu braku wymaganych 30 podpisów) i wniosek złożony przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, który wpłynął po wyznaczonym terminie.

Wśród prawidłowo złożonych wniosków uznania komisji nie zyskały pomysły stworzenia kina plenerowego, budowy fontanny na miejskim rynku i przeniesienia tablicy upamiętniającej żołnierzy KBW ze ściany ratusza do Izby Pamięci Wojskowej. Z protokołu obrad komisji wynika, że odrzucenie projektu kina plenerowego nastąpiło w związku ze zorganizowaniem na zakończenie wakacji 5 emisji (koszt każdej z nich wyniósł ok. 300 zł) a z oferty Ośrodka Kultury skorzystało zaledwie kilkanaście osób. Budowa fontanny nie znalazła uznania w oczach członków komisji, gdyż „wnioskodawca nie uwzględnił, że już jest opracowany plan zagospodarowania całego placu pomiędzy ratuszem a Kościołem Podwyższenia Krzyża i że przewiduje on instalację fontanny pasującej do całego projektu umieszczonej w miejscu umożliwiającym przeprowadzenie różnych uroczystości i imprez. Wizja wybudowania fontanny na środku placu koliduje z opracowanym planem.” Przeniesienie tablicy nie zyskało aprobaty z uwagi na wątpliwości czy konserwator zabytków pozwoli na usunięcie tablicy oraz potrzebę ustalenia czy w miejsce zdjętej tablicy powstanie inna a jeśli miałaby takowa zawisnąć na murze ratusza to kogo należałoby upamiętnić.

Wnioskodawcy nie kryją swojego rozczarowania decyzjami komisji. Arkadiusz Strzyżewski, który wspólnie ze Społecznym Komitetem złożył 5 wniosków żałuje, że projekt kina letniego nie został zakwalifikowany przez włodarzy. „Chcieliśmy, żeby wzorem Konstancina, Piaseczna czy Grójca, także w Górze Kalwarii było kino letnie. I nie przez jeden weekend, ale w ciągu całych wakacji. To zresztą pomysł podsunięty przez mieszkańców”.

Odrzucenie 3 z siedmiu prawidłowo złożonych wniosków podważa zdaniem zgłaszających propozycje mieszkańców wiarygodność urzędów i zaufanie obywateli do lokalnych władz. Takie niedocenienie aktywności społeczeństwa zniechęca do angażowania się w sprawy mieszkańców w przyszłości i pokazuje, że sprawy ważne dla mieszkańców są w starciu z planami urzędników bez szans.

Sprawę odrzuconych pomysłów poruszyła na wtorkowym posiedzeniu rady gminy Aleksandra Górecka. W trakcie dyskusji podnoszono podobne argumenty do tych zaprezentowanych przez komisję opiniującą. Ważną deklarację złożył natomiast burmistrz Zieliński, który chce przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie zdjęcia tablicy.

Na zaakceptowane projekty można głosować w ratuszu, urzędzie miasta i gminy, ośrodku kultury i miejskim basenie w godzinach ich pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *