Co sądzisz o naszej gminie?

Od zeszłego tygodnia mieszkańcy miasta i gminy Góra Kalwaria mogą wziąć udział w badaniu społecznym dotyczącym oceny jakości życia mieszkańców.

Analiza przeprowadzana jest w związku z aktualizacją strategii rozwoju naszej gminy, opinie pozwolą na lepsze dopasowanie dokumentu do potrzeb mieszkańców.

Pierwsza strategia rozwoju gminy powstała w 2002 r. Po 11 latach władze gminy przystąpiły do opracowania nowego dokumentu z uwagi na szereg zmian jakie nastąpiły w międzyczasie (m.in. wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej pojawiły się możliwości pozyskiwania środków finansowych na rozmaite inwestycje). Nowa strategia została zatwierdzona w listopadzie 2013 r. Obowiązujący aktualnie dokument liczy niespełna 150 stron i składa się z dwóch części. W pierwszej omówione są uwarunkowania w znajduje się nasza gmina. Jest to szczegółowy opis położenia geograficznego i administracyjnego, dane statystyczne dotyczące mieszkańców, ocena stanu dróg, opis zagrożeń jakie występują na naszym terenie czy analiza jakości środowiska naturalnego. Druga część to analiza potencjału gminy oraz szans i zagrożeń jakie mogą się pojawić w naszej okolicy, a także opis celów jakie gmina powinna zrealizować, by rozwijać się możliwie najlepiej. Wśród celów wymienić można rozwój infrastruktury informatycznej, budowę kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków, inwestycje w nowoczesne źródła pozyskiwania energii, a także dbanie o wygląd miasta i zaplanowanie remontów zabytkowych kamienic, budowa placów zabaw i rozwój przedsiębiorczości.

Uchwalona strategia ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie całej gminy. Na jej podstawie UMiG realizuje różnorakie programy. W ostatnich latach wybudowano plac zabaw przy ul. Dominikańskiej, zrealizowano program przeciwdziałający cyfrowemu wykluczeniu, pozyskiwano środki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz instalację kolektorów słonecznych, a także wybudowano Stację Uzdatniania Wody w Kątach.

Ankietę można wypełnić w formie elektronicznej lub dostarczyć do magistratu w formie drukowanej (druk do pobrania). Niestety zgodnie z tradycją naszej gminy termin składania ankiet upływa w najbliższą niedzielę czyli pierwszy dzień świąt wielkanocnych. Zachęcamy zatem do poświęcenia czasu już teraz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *