Ul. Dominikańska w Górze Kalwarii

Częściowa rewitalizacja

Do połowy grudnia potrwają utrudnienia w ruchu na ul. Dominikańskiej w Górze Kalwarii.

Władze miasta zdecydowały się na rozpoczęcie części prac związanych z przebudową centrum Góry Kalwarii. W trakcie robót fragment ul. Dominikańskiej pomiędzy ulicami 3 Maja i Białka zyska nową nawierzchnię oraz zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa. Jednocześnie ze skweru zniknie budynek dawnej stacji paliw oraz usunięte zostaną instalacje i zbiorniki na paliwo (pozostałości po stacji paliw zdemontuje właściciel, PKN Orlen).

Historia przebudowy centrum miasta miała być sztandarowym projektem zrealizowanym w trakcie ubiegłej kadencji samorządowej. Włodarzom marzył się rynek, na którym będą organizowane oficjalne uroczystości. Niestety projekt rewitalizacji nie został zaaprobowany przez mieszkańców. Po licznych protestach i komentarzach pierwotny projekt został zmodyfikowany, zamiast wszechobecnego różu widocznego na udostępnionych wizualizacjach zdecydowano się na położenie kostki klinkierowej, która miała być w kolorze ceglastoczerwonym. Dość szybko władze wycofały się z pomysłu pokrycia ulic czerwonym asfaltem. Gdy projekt został ostatecznie zaakceptowany i uzyskano pozwolenia na realizację inwestycji pojawiły się problemy ze zdobyciem środków na realizację zamierzeń. Ratusz dwukrotnie ubiegał się o sfinansowanie rewitalizacji z funduszy norweskich. Gdy przygotowany przez urzędników wniosek odpadł z rywalizacji, miasto zatrudniło zewnętrzną firmę, która miała przygotować profesjonalnie całą dokumentację. Tym razem również nie udało się zdobyć pieniędzy. Z uwagi na brak potrzebnych funduszy gmina zdecydowała, że prace wykonane zostaną etapami z własnych środków. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia zostało na władzach gminy wymuszone poprzez kończące się w grudniu br. pozwolenia na wykonanie prac. By nie powtarzać długotrwałych procedur związanych z uzyskaniem pozwoleń władze zdecydowały się na kolejną modyfikację – zamiast klinkieru zastosowana zostanie kostka imitująca starą cegłę. Prace nie obejmą skweru przylegającego do remontowanej ulicy chociaż w projekcie rewitalizacji była to istotna część nowego centrum Góry Kalwarii. Zanim dojdzie do prac na skwerku włodarze chcą odkupić od Orlenu 300 mterenu, na którym stał budynek stacji paliw i powiększyć w ten sposób skwer.

Jako ciekawostkę należy podać, że od niedawna działa w ratuszu Zespół do spraw rewitalizacji Nowego Jeruzalem. Działanie Zespołu związane jest z szansą na sfinansowanie ze środków UE modelowych rewitalizacji. Czy tym razem samorządowcom uda się zdobyć środki na dokończenie inwestycji i jaki kształt ostatecznie ona przyjmie przekonamy się w niedalekiej przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *