Spalarnia po sąsiedzku

W tym tygodniu dobiega końca możliwość składania wniosków i uwag w sprawie mającej powstać przy ul. Adamowicza w Górze Kalwarii spalarni opon i tworzyw sztucznych.

Choć inwestor wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 27 czerwca ub. r. mieszkańcy miasta nic o planach budowy zakładu przeróbki zużytych opon nie wiedzą. Zaskoczenia nie kryła również część zapytanych przez nas radnych, piastujących stanowiska zarówno w trakcie poprzedniej kadencji, jak i nowo wybrani reprezentanci mieszkańców. W czasie półrocznych przygotowań dokumentacji spółki zainteresowane wykorzystaniem istniejących hal przy ulicy Adamowicza nie przeprowadziły żadnej akcji informującej o planach inwestycyjnych oraz technologii przetwarzania opon i tworzyw sztucznych, funkcjonowaniu instalacji czy potencjalnych zagrożeniach związanych z działalnością przedsiębiorstwa, co w sytuacjach potencjalnych konfliktów powinno być normą. O zamiarach wybudowania instalacji do przetwarzania opon i plastiku mieszkańcy mogli dowiedzieć się w połowie stycznia br. z obwieszczenia zamieszczonego w BIP gminy oraz rozwieszonego w okolicy planowanej inwestycji. Wymagane przez prawo konsultacje zapewne przeszły by bez echa, gdyby nie czujność jednego z mieszkańców, który zamieścił skan obwieszczenia w portalu społecznościowym.

Planowana instalacja do przetwarzania tworzyw sztucznych ma działać w technologi niskotemperaturowej pirolizy. Proces polega na podgrzaniu bez dostępu powietrza wsadu gumowo – plastikowego do temperatury 350-400 oC w wyniku czego następuje rozpad węglowodorów na mniejsze cząsteczki. Produktem, który powstaje w wyniku obróbki termicznej są: olej popirolityczny, sadza, gaz popirolityczny i złom stalowy. Zagospodarowanie produktów wyjściowych polega na ich wykorzystaniu do produkcji paliw (olej i gaz), użyciu do produkcji opon bądź asfaltów (sadza) lub przetopieniu w hucie. Na terenie planowanej inwestycji nie przewidziano wykorzystywania produktów powstałych w wyniku procesów technologicznych – mają one być w całości odbierane przez uprawnione firmy i wykorzystywane w innych miejscach. Na terenie zakładu ma powstać zbiornik mieszczący 100 moleju oraz butle na gaz popirolityczny. Instalacja składająca się z czterech niezależnych reaktorów będzie mogła przetworzyć w ciągu roku nawet 11680 ton materiału wsadowego. Z uwagi na dużą zawartość siarki w oponach zaplanowano, że przerabiany wsad będzie składał się w połowie z opon oraz tworzyw sztucznych typu polipropylen czy polietylen. Opony będą do Góry Kalwarii dostarczane w całości i na miejscu rozdrabniane. Tworzywa sztuczne mają być dowożone do firmy w stanie gotowym do przetworzenia.

Choć technologia nie ma nic wspólnego ze spalaniem (jest to proces polegający na utlenieniu substancji w wysokiej temperaturze) w myśl „Ustawy o odpadach” każda instalacja przystosowana do termicznej obróbki śmieci jest spalarnią. Ustawa precyzuje również, że termiczną obróbką jest również proces pirolizy, który ma być stosowany w reaktorach usytuowanych w naszym mieście.

Z uwagi na fakt, że przedsiębiorstwo zajmuje się przetwarzaniem odpadów konieczne było wykonanie ekspertyzy jak inwestycja będzie oddziaływała na środowisko. Raport Środowiskowy wykonany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska wypowiada się o inwestycji w samych superlatywach. Wg analiz uciążliwości mogące się pojawić występować będą jedynie w obrębie działki, na której zlokalizowany będzie zakład. W wyniku działania przetwórni nie zostaną przekroczone żadne normy dotyczące czystości powietrza czy hałasu. Technologia w jakiej wykonany będzie zakład jest nastawiona na maksymalną ochronę środowiska, a sam zakład będzie emitował do atmosfery jedynie pozostałości pochodzące ze spalania gazu ziemnego służącego do ogrzewania reaktorów. Również lokalizacja inwestycji jest zdaniem RDOŚ bardzo dobra, gdyż jest usytuowana w dzielnicy przemysłowej „w znacznej odległości” od zabudowań mieszkalnych.

Plany firm dotyczące budowy przetwórni opon wprawiają w zdumienie wszystkich mieszkańców, których pytaliśmy o to, czy wiedzą o budowie firmy przetwarzającej zużyte opony. O mającej powstać przetwórni nic nie wiedzieli również radni z okręgów bezpośrednio sąsiadujących z mającą powstać instalacją. Choć obwieszczenie zostało opublikowane 16 stycznia mieszkańcy dowiedzieli się o nim dopiero w miniony weekend. Jako przyczynę podają fakt, że był to ostatni dzień przed feriami zimowymi. Poza tym obwieszczenia rozwieszone przez UMiG były zbyt mało widoczne. Na pytanie co sądzą o lokalizacji przetwórni opon w bezpośrednim sąsiedztwie ich mieszkań wszyscy odpowiadają, że inwestor chce zbudować instalacje zbyt blisko gęsto zaludnionego terenu, a zapewnienia, że spalarnia nie będzie emitowała ponadnormatywnych zanieczyszczeń wyrażają się krótko: „na papierze wszystko wygląda dobrze”, jednocześnie podając znane przykłady podobnych inwestycji, które w wielu rejonach Polski zatruły środowisko i mieszkańców najbliższej okolicy. Nie bez znaczenia, zdaniem naszych rozmówców jest też fakt, częstych podpaleń takich składów. Gdy inwestycja przestaje być rentowna, pozostawione odpady są podpalane przez nieznanych sprawców, a właściciel korzysta z ubezpieczenia, by pokryć swoje straty. Jako przykład często wskazywano skład zużytych opon w Baniosze, który kilkukrotnie był podpalany przez nieznanych sprawców.

Z dużym opóźnieniem mieszkańcy rozpoczęli organizowanie zbiórek podpisów. Pamiętać należy, że swoje uwagi do Raportu oddziaływania na środowisko można składać tylko do najbliższego piątku. Z uwagi na skomplikowaną materię przygotowaliśmy dla czytelników wzór pisma, które można złożyć w UMiG. Zachęcamy wszystkich do modyfikowania pisma i dodawania swoich uwag do wysyłanych dokumentów. Po przeanalizowaniu doświadczeń innych miast prosimy o zamieszczenie na wniosku swoich danych osobowych oraz podpisanie dokumentu (w przypadku wysyłki dokumentu mailem zamiast odręcznego podpisu wystarczy wpisać swoje imię i nazwisko). Pożądane również jest, by nie tworzyć list z większą ilością podpisów. Każdy mieszkaniec ma prawo wyrazić swoje zdanie, które burmistrz będzie musiał uwzględnić wydając stosowne decyzje.

Wzory wniosku:

format .PDF

format .doc

format .odt

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do 6 lutego br. do kancelarii UMiG w Górze Kalwarii, ul 3 Maja 10, wysłać pocztą elektroniczną na adres j.jedrzejczyk@gorakalwaria.pl lub Pocztą Polską, najlepiej listem poleconym.

Z uwagi na fakt, że większość zainteresowanych osób nie ma dostępu do Raportu oraz ekspertyz oceniających zanieczyszczenia powietrza i wytwarzany hałas, które wygeneruje przetwórnia zamieszczamy poniżej linki do w/w dokumentów. Cała paczka zawiera mapy, które nie są potrzebne do zrozumienia treści dokumentów (wszyscy orientujemy się w topografii naszego miasta), a zajmują dużo miejsca i obciążają łącze. W związku z powyższym polecamy ściągnąć Raport środowiskowy oraz ocenę oddziaływania przetwórni na powietrze w najbliższej okolicy.

Raport środowiskowy

Analiza powietrza

Analiza hałasu

Paczka z mapami w formacie .rar (26 MB)

Zachęcamy również do śledzenia naszych profili w serwisach Facebook i Twitter, na których będziemy publikowali aktualne informacje związane ze zbiórką podpisów. (by śledzić wymienione profile nie potrzeba zakładać konta).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *