Spalarnia po sąsiedzku

W tym tygodniu dobiega końca możliwość składania wniosków i uwag w sprawie mającej powstać przy ul. Adamowicza w Górze Kalwarii spalarni opon i tworzyw sztucznych.

Choć inwestor wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 27 czerwca ub. r. mieszkańcy miasta nic o planach budowy zakładu przeróbki zużytych opon nie wiedzą. Zaskoczenia nie kryła również część zapytanych przez nas radnych, piastujących stanowiska zarówno w trakcie poprzedniej kadencji, jak i nowo wybrani reprezentanci mieszkańców. W czasie półrocznych przygotowań dokumentacji spółki zainteresowane wykorzystaniem istniejących hal przy ulicy Adamowicza nie przeprowadziły żadnej akcji informującej o planach inwestycyjnych oraz technologii przetwarzania opon i tworzyw sztucznych, funkcjonowaniu instalacji czy potencjalnych zagrożeniach związanych z działalnością przedsiębiorstwa, co w sytuacjach potencjalnych konfliktów powinno być normą. O zamiarach wybudowania instalacji do przetwarzania opon i plastiku mieszkańcy mogli dowiedzieć się w połowie stycznia br. z obwieszczenia zamieszczonego w BIP gminy oraz rozwieszonego w okolicy planowanej inwestycji. Wymagane przez prawo konsultacje zapewne przeszły by bez echa, gdyby nie czujność jednego z mieszkańców, który zamieścił skan obwieszczenia w portalu społecznościowym.

Planowana instalacja do przetwarzania tworzyw sztucznych ma działać w technologi niskotemperaturowej pirolizy. Proces polega na podgrzaniu bez dostępu powietrza wsadu gumowo – plastikowego do temperatury 350-400 oC w wyniku czego następuje rozpad węglowodorów na mniejsze cząsteczki. Produktem, który powstaje w wyniku obróbki termicznej są: olej popirolityczny, sadza, gaz popirolityczny i złom stalowy. Zagospodarowanie produktów wyjściowych polega na ich wykorzystaniu do produkcji paliw (olej i gaz), użyciu do produkcji opon bądź asfaltów (sadza) lub przetopieniu w hucie. Na terenie planowanej inwestycji nie przewidziano wykorzystywania produktów powstałych w wyniku procesów technologicznych – mają one być w całości odbierane przez uprawnione firmy i wykorzystywane w innych miejscach. Na terenie zakładu ma powstać zbiornik mieszczący 100 moleju oraz butle na gaz popirolityczny. Instalacja składająca się z czterech niezależnych reaktorów będzie mogła przetworzyć w ciągu roku nawet 11680 ton materiału wsadowego. Z uwagi na dużą zawartość siarki w oponach zaplanowano, że przerabiany wsad będzie składał się w połowie z opon oraz tworzyw sztucznych typu polipropylen czy polietylen. Opony będą do Góry Kalwarii dostarczane w całości i na miejscu rozdrabniane. Tworzywa sztuczne mają być dowożone do firmy w stanie gotowym do przetworzenia.

Choć technologia nie ma nic wspólnego ze spalaniem (jest to proces polegający na utlenieniu substancji w wysokiej temperaturze) w myśl „Ustawy o odpadach” każda instalacja przystosowana do termicznej obróbki śmieci jest spalarnią. Ustawa precyzuje również, że termiczną obróbką jest również proces pirolizy, który ma być stosowany w reaktorach usytuowanych w naszym mieście.

Z uwagi na fakt, że przedsiębiorstwo zajmuje się przetwarzaniem odpadów konieczne było wykonanie ekspertyzy jak inwestycja będzie oddziaływała na środowisko. Raport Środowiskowy wykonany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska wypowiada się o inwestycji w samych superlatywach. Wg analiz uciążliwości mogące się pojawić występować będą jedynie w obrębie działki, na której zlokalizowany będzie zakład. W wyniku działania przetwórni nie zostaną przekroczone żadne normy dotyczące czystości powietrza czy hałasu. Technologia w jakiej wykonany będzie zakład jest nastawiona na maksymalną ochronę środowiska, a sam zakład będzie emitował do atmosfery jedynie pozostałości pochodzące ze spalania gazu ziemnego służącego do ogrzewania reaktorów. Również lokalizacja inwestycji jest zdaniem RDOŚ bardzo dobra, gdyż jest usytuowana w dzielnicy przemysłowej „w znacznej odległości” od zabudowań mieszkalnych.

Plany firm dotyczące budowy przetwórni opon wprawiają w zdumienie wszystkich mieszkańców, których pytaliśmy o to, czy wiedzą o budowie firmy przetwarzającej zużyte opony. O mającej powstać przetwórni nic nie wiedzieli również radni z okręgów bezpośrednio sąsiadujących z mającą powstać instalacją. Choć obwieszczenie zostało opublikowane 16 stycznia mieszkańcy dowiedzieli się o nim dopiero w miniony weekend. Jako przyczynę podają fakt, że był to ostatni dzień przed feriami zimowymi. Poza tym obwieszczenia rozwieszone przez UMiG były zbyt mało widoczne. Na pytanie co sądzą o lokalizacji przetwórni opon w bezpośrednim sąsiedztwie ich mieszkań wszyscy odpowiadają, że inwestor chce zbudować instalacje zbyt blisko gęsto zaludnionego terenu, a zapewnienia, że spalarnia nie będzie emitowała ponadnormatywnych zanieczyszczeń wyrażają się krótko: „na papierze wszystko wygląda dobrze”, jednocześnie podając znane przykłady podobnych inwestycji, które w wielu rejonach Polski zatruły środowisko i mieszkańców najbliższej okolicy. Nie bez znaczenia, zdaniem naszych rozmówców jest też fakt, częstych podpaleń takich składów. Gdy inwestycja przestaje być rentowna, pozostawione odpady są podpalane przez nieznanych sprawców, a właściciel korzysta z ubezpieczenia, by pokryć swoje straty. Jako przykład często wskazywano skład zużytych opon w Baniosze, który kilkukrotnie był podpalany przez nieznanych sprawców.

Z dużym opóźnieniem mieszkańcy rozpoczęli organizowanie zbiórek podpisów. Pamiętać należy, że swoje uwagi do Raportu oddziaływania na środowisko można składać tylko do najbliższego piątku. Z uwagi na skomplikowaną materię przygotowaliśmy dla czytelników wzór pisma, które można złożyć w UMiG. Zachęcamy wszystkich do modyfikowania pisma i dodawania swoich uwag do wysyłanych dokumentów. Po przeanalizowaniu doświadczeń innych miast prosimy o zamieszczenie na wniosku swoich danych osobowych oraz podpisanie dokumentu (w przypadku wysyłki dokumentu mailem zamiast odręcznego podpisu wystarczy wpisać swoje imię i nazwisko). Pożądane również jest, by nie tworzyć list z większą ilością podpisów. Każdy mieszkaniec ma prawo wyrazić swoje zdanie, które burmistrz będzie musiał uwzględnić wydając stosowne decyzje.

Wzory wniosku:

format .PDF

format .doc

format .odt

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do 6 lutego br. do kancelarii UMiG w Górze Kalwarii, ul 3 Maja 10, wysłać pocztą elektroniczną na adres j.jedrzejczyk@gorakalwaria.pl lub Pocztą Polską, najlepiej listem poleconym.

Z uwagi na fakt, że większość zainteresowanych osób nie ma dostępu do Raportu oraz ekspertyz oceniających zanieczyszczenia powietrza i wytwarzany hałas, które wygeneruje przetwórnia zamieszczamy poniżej linki do w/w dokumentów. Cała paczka zawiera mapy, które nie są potrzebne do zrozumienia treści dokumentów (wszyscy orientujemy się w topografii naszego miasta), a zajmują dużo miejsca i obciążają łącze. W związku z powyższym polecamy ściągnąć Raport środowiskowy oraz ocenę oddziaływania przetwórni na powietrze w najbliższej okolicy.

Raport środowiskowy

Analiza powietrza

Analiza hałasu

Paczka z mapami w formacie .rar (26 MB)

Zachęcamy również do śledzenia naszych profili w serwisach Facebook i Twitter, na których będziemy publikowali aktualne informacje związane ze zbiórką podpisów. (by śledzić wymienione profile nie potrzeba zakładać konta).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *