Projekt obwodnicy Góry Kalwarii

Chcą zbudować obwodnicę

8 firm złożyło oferty wybudowania obwodnicy Góry Kalwarii. Niestety termin zakończenia inwestycji znów został przesunięty.

Oferenci oszacowali koszt inwestycji na kwoty od 268 do 427 milionów. Znaczne opóźnienie zakończenia robót związane jest między innymi z realizacją inwestycji w systemie Projektuj i Buduj, w którym wykonawcy proponują technologię budowy oraz optymalizują rozwiązania otrzymane w dokumentacji. W związku z trybem wyłaniania wykonawcy GDDKiA otrzymała znaczną ilość pytań o szczegóły inwestycji, na które pracownicy Dyrekcji musieli szczegółowo odpowiedzieć, a termin składania ofert był przesuwany kilkukrotnie.

W obecnej chwili nastąpi ocena zgodności ofert z wymogami zamówienia a następnie wybór najkorzystniejszej oferty. Po zamknięciu procedury w GDDKiA prawidłowość jej przebiegu oceni Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Jeśli nie stwierdzone zostaną nieprawidłowości Dyrekcja będzie mogła podpisać umowę z wybraną firmą.

Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa roku 2019.

Warto przypomnieć, że pierwsze prace związane z wycinką drzew miały odbyć się pod koniec roku 2012, a cała inwestycja zakończyć po dwóch latach od rozpoczęcia robót. Decyzję o przyśpieszeniu budowy GDDKiA podjęła pod koniec sierpnia 2011 r. W połowie stycznia 2012 odbyło się rozprawa administracyjna z udziałem wojewody mazowieckiego, a w lipcu wojewoda Jacek Kozłowski podpisał decyzję o realizacji inwestycji i nadał jej klauzulę natychmiastowej wykonalności. W październiku 2013 rząd RP zdecydował, że obwodnica Góry Kalwarii wraz z 11 innymi inwestycjami zostanie zrealizowana w latach 2014-2016.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *