Po pomoc również do Konstancina

O pierwszego października zmieniły się zasady Nocnej Pomocy Lekarskiej świadczonej w ramach NFZ.

Najważniejszą zmianą dla mieszkańców naszego powiatu jest wprowadzenie dodatkowego punktu świadczącego opiekę medyczną. Oprócz szpitala św. Anny w Piasecznie od października pomoc możemy uzyskać w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji Stocer w Konstancinie – Jeziornej, na ul. Długiej 40/42. Oba punkty świadczące Nocną Pomoc Lekarską będą przyjmować pacjentów w dni robocze w godzinach od 18:00 do 8:00, a w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy całodobowo.

Z pomocy lekarza lub pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

– nagłego zachorowania,

– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Warto również pamiętać, że w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenci mają prawo skorzystać z dowolnego punktu świadczącego usługi w ramach NFZ bez względu na to, do którego lekarza POZ są zapisani.

Aktualizacja:

Z uwagi na wątpliwości, które pojawiły się po publikacji artykułu informujemy, że Doraźna Pomoc Lekarska udzielana w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii świadczona jest na dotychczasowych zasadach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *