Plac manewrowy byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii

Parking, wystawa, pomnik

Jak zagospodarować place na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii? 22 grudnia odbyły się w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami.

Koncepcja zagospodarowania terenów zlokalizowanych w samym centrum miasta została zaprezentowana przy pustej sali. Na spotkaniu oprócz architekta Artura Cebuli obecni byli pracownicy magistratu (p. Kochańska i wiceburmistrz Wysokiński), zastępca Przewodniczącego Rady Miasta oraz autor niniejszego artykułu. Niska frekwencja w trakcie konsultacji społecznych jest tradycją w naszym mieście. Trzeba zauważyć, że wybór terminu spotkania był wyjątkowo niefortunny. W Polsce tradycje związane z Wigilią Bożego Narodzenia są wyjątkowo silne i bogate. Trudno zatem wymagać od mieszkańców, by na 2 dni przed ważnymi świętami porzucili obowiązki i tłumnie przybyli na spotkanie po to, żeby dowiedzieć się jakie są plany włodarzy. Niestety pracownicy urzędu miasta raz powziętej decyzji nie zmieniają. Argumentacja ratusza podobnie jak w przypadku wakacyjnych konsultacji jest zawsze taka sama: urząd w tym dniu pracuje normalnie, pod uwagę zostały wzięte godziny pracy mieszkańców i konsultacje odbędą się zgodnie z planem. Trudno zrozumieć celowość robienia spotkań w pustej sali, urzędnicy zapewne też zdają sobie sprawę, że taka forma pytania mieszkańców o zdanie nie ma sensu o czym świadczyć może artykuł zamieszczony w lokalnej gazecie po wakacyjnym spotkaniu. Niestety, dotychczas nie udało się przeforsować dostosowania terminów do potrzeb społeczności.

Meritum konsultacji dotyczyło zagospodarowania dawnego placu manewrowego oraz placu przed dawnym kasynem wojskowym, na którym stoją pozostałe po wojsku pojazdy opancerzone i czołg T 34. Koncepcja rewitalizacji placu manewrowego była znana już wcześniej. Władze chciałyby żeby w tym miejscu zlokalizowany był parking samochodowy, a okazyjnie plac miałby być wykorzystywany na potrzeby imprez masowych. Z uwagi na wydarzenia kulturalne mające się odbywać w tym miejscu zaplanowano wybudowanie stałej sceny. W projekcie przewidziano również wyrównanie terenu, uporządkowanie zieleni wraz z nowymi nasadzeniami oraz instalację małej architektury. Uporządkowane mają być też uliczki biegnące wokół placu, powstaną przy nich również miejsca parkingowe. Według architekta zaplanowana ilość miejsc postojowych (ok. 100) w całości rozwiąże problemy z parkowaniem aut w centrum miasta.
Obecny na spotkaniu zastępca burmistrza zadeklarował, że gdyby okazało się, że pod istniejącym obecnie asfaltem znajduje się kostka brukowa, gmina będzie chciała ją odzyskać i w ten sposób utwardzić cały plac. Kostka z terenu koszar jest wykorzystywana w naszej gminie dość często. W ostatnim czasie została położona na parkingach przy ul. Dominikańskiej.

W przypadku placu przed dawnym kasynem zaplanowano mniej zmian. Uporządkowany teren zostanie połączony ciągiem pieszym z planowanymi na skarpie ścieżkami spacerowymi. Na nowo zostanie zaaranżowana ekspozycja pojazdów opancerzonych, obok nich miejsce znajdą armaty, które obecnie stoją przy dawnym wejściu na teren koszar. W związku z przypadającą w listopadzie przyszłego roku setną rocznicą pojawienia się w Górze Kalwarii 1 pułku artylerii Legionów Polskich władze gminy chciałyby upamiętnić fakt stacjonowania przez długie lata w naszym mieście jednostek wojskowych. Pomiędzy pojazdami wojskowymi miałby się znaleźć „pomnik – znak przestrzenny, upamiętniający żołnierzy wszystkich jednostek Wojska Polskiego, które stacjonowały na terenie Góry Kalwarii”. Całość ekspozycji miałaby być oświetlana po zmierzchu.

Z uwagi na problemy ze zdjęciem z miejskiego ratusza tablicy upamiętniającej poległych żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zapytaliśmy burmistrza czy na obelisku będzie upamiętniona również ta formacja oraz jakie będą koszty budowy obiektu. W odpowiedzi uzyskaliśmy informacje, że w obecnej chwili nie wiadomo jak będzie wyglądał obelisk, a tym samym nieznany jest koszt jego wykonania. Wiceburmistrz Jan Wysokiński oraz szefowa referatu inwestycji Katarzyna Kochańska zgodnie potwierdzili, że na pomniku nie będzie tablicy upamiętniającej KBW.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *