Była stołówka jednostki wojskowej w Górze Kalwarii

Starostwo wydzierżawi budynki po jednostce

Starostwo powiatowe w Piasecznie znalazło dzierżawcę dla trzech budynków po byłej jednostce wojskowej w Górze Kalwarii.

Zagospodarowanie mienia po byłej jednostce wojskowej w Górze Kalwarii to problem, którego nie udało rozwiązać się włodarzom miasta i powiatu przez niemal 14 lat. Po opuszczeniu budynków przez BOR wiosną 2002 r. władze samorządowe rozpoczęły walkę o to, kto będzie dysponował atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi w samym centrum Góry Kalwarii. Przepychanki trwały długo, ostatecznie majątek został podzielony pomiędzy gminę Góra Kalwaria i powiat piaseczyński. Choć spory o własność zostały zakończone budynki w większości w dalszym ciągu ulegały zniszczeniu, gdyż włodarze nie mieli środków i pomysłu jak zagospodarować zabytkowe w części obiekty powojskowe. Zdewastowane ruiny do dziś szpecą miasto i służą części mieszkańców m.in. za publiczny szalet czy miejsce do spożywania napojów alkoholowych.

Długoletnie poszukiwania inwestorów wreszcie przyniosły częściowy sukces. W poniedziałek wicestarosta A. Strzyżewski poinformował, że udało się znaleźć dwie firmy, które zdecydowały się wydzierżawić na 30 lat stołówkę, areszt i hydrofornię. Ze wstępnych deklaracji nowych gospodarzy obiektów wynika, że będzie w nich prowadzona działalność handlowa i usługowa. Piaseczyńskie starostwo powiatowe w dalszym ciągu poszukuje dzierżawców m.in. dla dwóch koszarowców zlokalizowanych przy ul. Dominikańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *