Jak wydać 400 tysięcy?

Do 15 października mieszkańcy Góry Kalwarii mogą zdecydować jakie przedsięwzięcia chcieliby zrealizować w ramach tzw. budżetu obywatelskiego.

W tegorocznej edycji budżetu Rada Gminy przeznaczyła na realizację pomysłów mieszkańców 400 tys. zł. (o 100 tysięcy mniej niż w roku ubiegłym). Do konkursu mieszkańcy zgłosili 6 projektów (o 4 mniej niż w roku ubiegłym), trzy z nich zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję i zostaną ocenione przez społeczność miasta. Projekt, który zdobędzie największą liczbę ważnych głosów zostanie w przyszłym roku zrealizowany ze środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Ośrodek Brzanka w Górze Kalwarii

Do głosowania komisja orzekająca zakwalifikowała 3 projekty: kontynuację rewitalizacji skarpy wiślanej, przygotowanie projektu rewitalizacji przystani Brzanka i utwardzenie ul. Batalionu Czwartaków kostką lub asfaltem. Odrzucono projekty utworzenia Centrum Integracji Środowiskowej (do wniosku nie dołączono wymaganych 30 podpisów mieszkańców), budowy ścieżki rowerowej łączącej przystanek PKP ze ścieżką na ul. Marianki i zakup samochodu wspomagającego prace WOPR z uwagi na fakt, że jednostka nie podlega samorządowi gminy Góra Kalwaria.

Ulica Batalionu Czwartaków w Górze Kalwarii

Na wybrane projekty można głosować osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy oraz Ratuszu, Ośrodku Kultury (ul. Białka), Basenie i Przychodni Lekarskiej (ul. Białka 4). Głosowanie odbywa się również elektronicznie – by oddać ważny głos należy pobrać ankietę, a następnie wypełnić ją i wysłać zdjęcie bądź skan na adres budzet_obywatelski@gorakalwaria.pl Uprawnionymi do oddawania głosów są mieszkańcy miasta Góra Kalwaria (sołectwa dysponują osobnymi środkami), którzy ukończyli 16 lat.

Uchwała określająca zasady budżetu obywatelskiego przewiduje, że głos będzie można oddać na 3 projekty, które będą realizowane w kolejności uzyskania największej liczby głosów aż do wyczerpania środków. Z uwagi na fakt, iż możemy głosować jedynie na 3 projekty, które ze względu na kwoty potrzebne do realizacji nie będą mogły być wykonane jednocześnie zachęcamy do oddawania głosów tylko na jedną z trzech propozycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *