Planowany przebieg drogi wojewódzkiej nr 724

Nowa droga 724

18 listopada w ratuszu miejskim w Górze Kalwarii odbyły się konsultacje społeczne dotyczące przebudowy drogi nr 724.

Na spotkanie z mieszkańcami naszej gminy przybyli przedstawiciele Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz firmy Mosty Katowice, która na zlecenie MZWD przygotowała wstępny zarys przyszłej drogi.

Społeczność gminy poinformowano, że na spotkaniu omawiana jest wstępna propozycja przebiegu drogi oraz przedstawiono główne założenia, którymi kierowali się projektanci przy wytyczaniu trasy. Założeniem projektu jest poprowadzenie drogi 724 w nowym przebiegu od Wilanowa aż do Góry Kalwarii. Planowany przebieg trasy 724 wytyczono na wschód od jej obecnej lokalizacji. Głównym celem przebudowy ma być odciążenie obecnie istniejącej trasy i likwidacja korków w Konstancinie – Jeziornej. W założeniu droga ma być dwujezdniowa, w każdym kierunku ruchu przewidziano dwa pasy o szerokości 3,5 m. Jeżeli zajdzie potrzeba wybudowane będą drogi serwisowe, by umożliwić mieszkańcom bezpieczne włączanie się do ruchu. Wszystkie skrzyżowania oprócz znajdujących się na zakończeniu trasy w Górze Kalwarii mają być jednopoziomowe. Projektanci przewidzieli dwa warianty połączenia trasy z siecią dróg: według pierwszej koncepcji na wysokości Moczydłowa droga 724 zostanie poprowadzona w poprzek skarpy, by poprzez ulicę Adamowicza połączyć się z mającą powstać obwodnicą miasta. Drugim pomysłem jest poprowadzenie drogi wzdłuż skarpy, aż do węzła łączącego drogę 724 i DK 50 w okolicy mostu na Wiśle.

W dyskusji, która nastąpiła po prezentacji projektu mieszkańcy zwracali uwagę na fakt iż nowy przebieg drogi nie wpłynie korzystnie na sytuację komunikacyjną w naszej gminie. Wprawdzie dojazd do Warszawy stanie się łatwiejszy, ale projektowana trasa będzie kolejną, którą znaczna ilość aut wjedzie na teren naszej gminy i utknie w korkach. Palącym problemem jest budowa nowej przeprawy przez Wisłę. Zgromadzeni podkreślali, że most w Górze Kalwarii jest konstrukcją zbyt wąską i już teraz nie jest w stanie zapewnić płynnego ruchu pojazdom poruszającym się dotychczasowymi drogami. Po przebudowie i zwielokrotnieniu ilości pojazdów poruszających się zarówno po DK 79 jak i DW 724 tworzyć będą się jeszcze większe utrudnienia w ruchu niż obecnie.

Ze strony mieszkańców padła również propozycja by przywrócić istniejącą niegdyś przeprawę we wsi Ciszyca. Zaletami takiego rozwiązania miałoby być skierowanie ruchu z powiatu otwockiego (stanowiącego znaczny procent ruchu kołowego na terenie naszej gminy) bezpośrednio do Warszawy. Niejako przy okazji takie poprowadzenie inwestycji zdecydowanie mniej naruszałoby chroniony obszar Natura 2000 oraz wiązałoby się z wykupem mniejszej ilości działek.

Ważną rzeczą dla lokalnych społeczności była również modyfikacja przebiegu trasy we wsiach Podłęcze i Brześce. Mieszkańcy tych miejscowości postulowali by drogę przenieść o kilkadziesiąt metrów w bok, by nie trzeba było niepotrzebnie rozdzielać pól na dwie części utrudniając tym samym prace gospodarskie. Przedstawiciele firmy przygotowującej koncepcję oświadczyli, że kierowali się miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które ich zdaniem są wyrazem woli mieszkańców. Okazuje się jednak, że już 4 lata temu lokalna społeczność składała podobne wnioski, które nie zostały uwzględnione w planach z nieznanych względów.

Na spotkaniu poruszano również sprawę migracji dzikiej zwierzyny, problemów z dojazdem do poszczególnych posesji, pozostawienia pomników przyrody oraz innych zabytkowych obiektów znajdujących się w miejscach, gdzie ma być wybudowana nowa trasa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *