Fontanna, źródełko, a może szkolenia dla przedszkolaków?

Do 15 października trwa głosowanie na projekty zgłoszone przez mieszkańców Góry Kalwarii w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 r.

Do tegorocznej edycji budżetu zgłoszono 9 propozycji, komisja weryfikująca projekty odrzuciła trzy wnioski, które nie spełniały wymagań formalnych.

Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie ankiety oraz wrzucenie jej do urny lub wysłanie jej skanu lub wyraźnego zdjęcia na adres e-mail:  budzet_obywatelski@gorakalwaria.pl Ważną zmianą w stosunku do zasad obowiązujących w ubiegłych latach jest ilość projektów, na które możemy oddać głos. W tym roku możemy zagłosować tylko na 1 projekt! Za nieważne zostaną uznane karty niekompletnie lub nieprawidłowo wypełnione, zmodyfikowane, oraz zgłoszone po 15 października. Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy miasta Góra Kalwaria, którzy ukończyli 16 lat. Urny do głosowania znajdują się w ratuszu, siedzibie Urzędu Miasta na ul. 3 Maja 4, Ośrodku Kultury i Ośrodku Zdrowia przy ulicy Białka oraz na basenie miejskim. Ankietę można pobrać z naszego portalu w formacie PDF lub ODT (kliknij, aby pobrać).

Lista projektów:

  • Rewaloryzacja źródełka św. Antoniego – projekt przewiduje nową aranżację zapomnianego nieco miejsca. Oprócz nowego wyglądu otoczenia źródełka wniosek przewiduje ograniczenie ruchu na ul. św. Antoniego, utworzenie ciągu spacerowego wraz ze ścieżką rowerową, a także poprawę jakości wody, by nadawała się do spożycia. O źródełku wspominaliśmy niedawno w artykule dotyczącym skażenia wody oraz w zeszłym roku przy okazji sprzątania wokół obiektu.
  • Modyfikacja koncepcji przebudowy rynku z uwzględnieniem budowy fontanny – oprócz budowy fontanny na miejskim rynku (postulowanej przez dużą grupę mieszkańców od kilku lat) koncepcja przewiduje modyfikację pomysłu przebudowy centrum miasta (zwanego potocznie placem czerwonym), większą ilość drzew i trawników, rezygnację z budowy betonowych siedzisk, a nawet budowę publicznej toalety całodobowej w mniej eksponowanym miejscu centrum miasta. Projekt omówiliśmy szerzej w osobnym artykule.
  • System gablot informacyjnych – wiosek przewiduje budowę tablic ogłoszeniowych w ruchliwych punktach miasta np: osiedle na ul. Skierniewickiej lub parkingu przy Wieczerniku na Mariankach.
  • Turystyczne szlaki Góry Kalwarii – wnioskodawcy chcą powstania na terenie naszego miasta czterech szlaków prezentujących historię naszego miasta. Miałyby to być szlaki poświęcone sanktuarium nowojerozolimskiemu, kulturze Żydów z Ger, formacjom wojskowym i jeden szlak poświęcony wielokulturowości naszego miasta.
  • Projekt skrzat – przewiduje przeprowadzenie szkoleń dotyczących bezpieczeństwa nad wodami i udzielania pierwszej pomocy w przedszkolach na terenie Górze Kalwarii.
  • Centrum Integracji Środowiskowej – ciekawy projekt zgłoszony przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Górze Kalwarii obejmuje zagospodarowanie terenu za budynkiem po dawnej szkole gastronomicznej. Zgłoszony wniosek obejmuje przystosowanie tego terenu do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowę mini boiska, stworzenie miejsca spotkań dla uczestników WTZ i mieszkańców miasta, a także zagospodarowanie budynków gospodarczych i zakup potrzebnego wyposażenia.

Dla wielu osób zaskoczeniem w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego był brak wniosku w sprawie rewitalizacji skarpy. Włodarze podjęli decyzję, że dalsze prace będą finansowane ze środków gminy bez konieczności zgłaszania do budżetu obywatelskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *