Ul. WIerzbowskiego w Górze Kalwarii - projekt zmianw organizacji ruchu

Wierzbowskiego w jednym kierunku?

Do 30 marca mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do planowanej przebudowy ul. Wierzbowskiego w Górze Kalwarii.

Włodarze planując przebudowę ulicy chcieliby zmienić organizację ruchu na jednokierunkowy. Samochody mogłyby jeździć Wierzbowskiego od ul. Pijarskiej do ks. Sajny. Rozwiązanie to umożliwiłoby wydzielenie większej ilości miejsc postojowych dla samochodów.

W założeniach przewidziano również budowę ścieżki rowerowej kosztem części trawnika i chodnika po lewej stronie ulicy.

Swoje opinie można składać wyłącznie na formularzu udostępnionym przez UMiG. Urząd weźmie pod uwagę jedynie podpisane imieniem i nazwiskiem formularze wysłane pocztą elektroniczną lub złożone w specjalnych urnach najpóźniej 30 III do godz. 16:00. Wnioski złożone później nie będą brane pod uwagę.

Miejsca w których można pozostawić wypełnione formularze:

  • kancelaria UMiG, ul 3 Maja 10 (parter)
  • Liceum Ogólnokształcące, ul ks. Sajny 16
  • Szkoła Podstawowa, ul. Kalwaryjska 3
  • Miejski Basen, ul. Pijarska 119
  • Adres e-mail: konsultacje@gorakalwaria.org

Dla wygody czytelników formularze można pobrać z naszego serwisu: format PDFformat DOC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *